Chính sách đại lý

Thư mời làm đại lý dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

THƯ MỜI ĐẠI LÝ

Kính gửi Quý Doanh Nghiệp
Để thực hiện kế hoạch phát triển kênh phân phối trong năm 2015 , Chúng tôi có nhu cầu tìm kiếm đại lý cung cấp dịch vụ chữ ký số

Nhằm mở rộng mạng lưới phát triển kinh doanh dịch vụ chữ ký số, chứng thư số cks-CA có chính sách khuyến khích các đối tác cùng hợp tác kinh doanh dịch vụ kế toán , tư vấn thành lập doanh nghiệp , dịch vụ chữ ký số với hình thức đại lý.

Đối tượng tham gia: mọi doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức đều có thể tham gia trở thành đại lý của Efy-CA với chiết khấu hấp dẫn.

Các đại lý cấp 1, 2…  xin vui lòng liên kết với chúng tôi để đạt mức tối đa.

Hình thức đại lý: đại lý chủ động thực hiện tìm kiếm khách hàng và ký hợp đồng. Efy-CA thực hiện đấu nối dịch vụ theo hợp đồng đại lý đã phát triển được.

Quyền lợi của đại lý:

  • Đại lý sẽ được hổ trợ  toàn bộ thiết bị,  không cần đặt cọc.
  • Đại lý có quyền yêu cầu  Efy-CA hướng dẫn, cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết để thúc đẩy việc bán hàng;
  • Đại lý được nhận chiết khấu bán hàng từ Efy-CA theo thoả thuận giữa 2 bên;
  • Tỉ lệ chiết khấu được áp dụng ngay từ hợp đồng đầu tiên.
  • Efy-CA có bộ phận kỹ thuật xuống tận nơi hổ trợ cho khách hàng và hướng dẫn chi tiết cho đại lý

Trách nhiệm của đại lý: